Type vraag Prioriteit Streeftijd (antwoordtijd / oplostijd)
Financieel of administratief Laag 4 uur / 2 dagen
Supportvragen, verkoopvragen of opzeggingen Gemiddeld 2 uur / 1 dag
Volledige verstoring shared hosting of
gedeeltelijke verstoring Server Hosting
Hoog 1 uur / 4 uur
Volledige verstoring private server Hosting Urgent 15 minuten / 2 uur