Login

Prijsverhoging UNIregistry en ICM registry

De UNIregistry en ICM registry hebben de tarieven voor de extensies die zij beheren flink verhoogd.

Het betreffen de volgende extensies:

Uniregistry: .audio, .blackfriday, .christmas, .click, .diet, .flowers, .guitars, .help, .hosting, .hiphop, .juegos, .link, .pics,
.property en .tattoo
ICM registry: .sex, .xxx

Voor domeinnamen met de extensies: .audio, .blackfriday, .diet, .flowers, .guitars, .hiphop, .property, .hosting en .juegos die voor 8 september 2017 zijn geregistreerd geldt een apart tarief voor verlenging wat hoger is dan de huidige verlengprijs maar aanzienlijk lager dan de nieuwe verlengprijs. Het tarief voor de verlenging vindt u bij de details van de domeinnaam in het control panel.

Voor nieuwe registraties en verhuizingen gelden de nieuwe tarieven per direct, voor verlengingen wordt het nieuwe tarief per 8 december a.s. van kracht. Bekijk de nieuwe tarieven op de tarievenpagina.

Aanpassing termijn quarantaine periode .EU domeinnamen

Op dit moment worden verlopen .EU domeinnamen aan het einde van de maand opgeheven. Tot deze tijd blijven de domeinnamen actief en kunt u deze tegen normale kosten verlengen.

EURid zal per 1 januari a.s. het facturatiebeleid aanpassen. Vanaf dat moment worden domeinnamen niet meer aan het einde van de maand opgeheven maar al op 10 minuten voor de verloopdatum. Dat betekent dat de domeinnaam om 23:50 uur op de dag voor de verloopdatum wordt opgeheven bij EURid. Vanaf dat moment worden er extra kosten berekend om de domeinnaam uit de quarantaine te halen.

Voorbeeld:
U heeft een .EU domeinnaam geregistreerd op 15 februari 2016. De autorenew heeft u uitgeschakeld zodat de domeinnaam niet verlengd zal worden op 15 februari 2017. De domeinnaam zal nu op 14 februari om 23:50 uur worden opgeheven en komt voor een periode van 40 dagen in quarantaine. In deze periode is de domeinnaam niet meer actief en is deze enkel te herstellen tegen het op dat moment geldende quarantainetarief.

Vanaf 7 okt: uitbreiding contactvalidatie voor o.a. COM/NET

Op vrijdag 7 oktober a.s. zal de ICANN prodedure voor contactvalidatie die u al kent van de nieuwe gTLD’s voor meer TLD’s worden geactiveerd: gTLD domeinnamen (com/net/org/biz/info), .NU, .SE, .ES en .(co.)uk.

Bij deze procedure voor contactvalidatie zal een contact wat als registrant bij één van de bovengenoemde TLD’s wordt opgenomen gevalideerd moeten worden, dit gebeurt door op een link te klikken in een e-mailbericht wat aan de registrant wordt verzonden op het moment dat het contact als registrant bij een domeinnaam wordt opgenomen. Met deze procedure voor contactvalidatie wil ICANN de kwaliteit van de informatie in de whois verbeteren.

De contactvalidatie werkt als volgt:

1) Bestaande contacten hoeven pas gevalideerd te worden op het moment dat deze als houder bij één van de bovengenoemde TLD’s worden ingesteld
2) Contacten hoeven slechts één maal gevalideerd te worden, een gevalideerd contact kan dus zonder nieuwe validatie als registrant bij de bovengenoemde TLD’s worden opgegeven
3) Bij een wijziging van de bedrijfsnaam, naam en/of het e-mailadres van een contact zal er een nieuwe validatie plaats moeten vinden waarvoor er opnieuw een e-mail aan de registrant verzonden zal worden
4) De e-mailberichten voor validatie worden gebrand verzonden, branding voor uw account kunt u activeren en/of wijzigen via account –> instellingen –> branding
5) Nieuwe domeinnamen waarvoor contactvalidatie actief is zullen pas worden geactiveerd nadat de registrant is gevalideerd
6) Andere extensies die niet in de bovenstaande lijst worden vermeld wijzigen niet, contactvalidatie is hiervoor niet nodig